PRAKTIJK GILLIOT 03 887 62 12

Praktijk Gilliot biedt kinesitherapie & manuele therapie op maat aan:

dit wil zeggen ‘specifieke behandeling op basis van uw klachtenpatroon’.

De Praktijk

Onze praktijk voor manuele therapie & kinesitherapie streeft naar een professionele kijk op uw klacht. We vinden het belangrijk om u op een individuele en persoonlijke manier te behandelen.

Als erkend manueel therapeut is het ons doel om de oorzaak van uw klacht te achterhalen via een uitgebreide bevraging en een hierop volgend onderzoek. Op basis van dit voorgaande, stellen we een behandeling op, teneinde een spoedig herstel te bewerkstelligen. In de loop van de behandelingen zullen we uw klacht herevalueren en indien nodig bijsturen om tot het gewenste resultaat te komen.